Liikkuvuusharjoittelu vaikuttaa kehonhallintaan

Liikkuvuusharjoittelu vaikuttaa positiivisesti voimantuottoon, tasapainoon, rentouteen sekä nopeuteen ja kestävyyteen. Hyvä nivelten liikkuvuus vaikuttaa suuresti kaikenlaiseen liikuntaan ja kehonhallintaan, niin urheilussa kuin arkielämässäkin. Esimerkiksi kävelyyn tarvitaan liikkvuutta lonkan ojennuksen muodossa, jotta alaselkä ei kipeydy. Myös lonkkien, polvien ja nilkkojen ja niitä ympäröivien lihasten tulee sallia riittävä määrä liikkuvuutta. 

Meidän tulee päästä helposti istumaan, makuuasentoon ja näistä asennoista ylös. Erilaiset kurkotukset, kääntymiset ja kierrot ovat myös tärkeitä osia arjessa eivätkä nämä onnistu jos liikkuvuus on rajallista. Kun liikkuvuus on kunnossa saamme minimoitua turhat rasitusvammat sekä loukkaantumiset. 

Hyvästä liikkuvuudesta on paljon hyötyä:

✅ loukkaantumisriski pienenee

✅ liikkeiden taloudellisuus lisääntyy

✅ motorinen oppimisprosessi nopeutuu

✅ motorinen säätelykyky paranee

✅ ehkäisee lihasepätasapainoa

✅ terveys, hyvinvointi ja elämänlaatu paranee 

✅ voimantuotto paranee

Mitä liikkuvuusharjoittelu on?

Liikkuvuusharjoittelusta tulee usein ensimmäisenä mieleen venyttely joka taas mielletään helposti staattisia ja passiivisia venytyksiä sisältäväksi harjoitukseksi. Liikkuvuus on kuitenkin laajempi käsite sisältäen myös dynaamista venytystä eli liikkeen avulla tehtävää venytystä sekä kehonhallintaa. 

Liikkuvuusharjoittelu pyrkii kehittämään liikelaajuuksia ja voimaa. Toiminnallinen liikkuvuus onkin hyvä keino lisätä näitä molempia. Tällä pyritään vaikuttamaan yksittäisen nivelen asemasta koko kehon kineettisiin liikeketjuihin dynaamisin liikkein.

Liikuntaan ja urheiluun liittyvässä harjoittelussa venyttely ja liikkuvuus on useimmiten oleellinen osa alkulämmittelyssä ja loppujäähdyttelyssä. Sen on näissä tilanteissa tarkoitus vaikuttaa liikkuvuuteen, suorituskykyyn ja rentoutumiseen. 

Tässä tilanteessa riittää muutaman minuutin mittaiset setit sekä mutta pitkäaikaisia vaikutuksia et saa vielä tällä. 

Varsinainen liikkuvuusharjoitus tulisi tehdä omana harjoituksenaan ja sen tulisi olla säännöllistä sekä johdonmukaista, jotta muutoksia saadaan aikaan. Selkeitä muutoksia tosin saadaan aikaan vasta muutaman viikon säännöllisellä liikkuvuusharjoittelulla. 

Meidän liikkuvuusharjoittelumme

Me molemmat liikumme paljon ja tämä myös rasittaa kehoa runsaasti. Kuormitamme niveliä, lihaksia sekä kudoksia erityyppisillä treeneillä usean kerran viikossa. Harrastamme juoksua maantiellä ja poluilla, pyöräilemme ja teemme lihaskuntotreeniä salilla, ulkona tai kotona.

Tästä syystä meidän on myös huolehdittava omasta liikkuvuudestamme, kehonhuollosta sekä kehonhallinnasta. Teemmekin ennen treenejä alkulämmittelyt useimmiten dynaamisilla liikkeillä jotta saamme nivelet ja lihakset valmistettua harjoitusta varten. Treenin jälkeen teemme myös lyhyemmät palauttavat venytykset, mutta tärkein osa meidän kehonhuoltoamme on erilliset liikkuvuus- ja venyttelyharjoitukset joita teemme 2-3 kertaa viikossa. 

Nämä harjoitukset tehdään usein pidemmän kaavan mukaan jolloin aikaa kuluu 30-45 minuuttia ja vaihtelemme harjoituksen tyyppiä sekä sisältöä.

Välillä teemme dynaamisia venytyksiä joihin otamme avuksi myös vastuskuminauhaa, jotta itse lihasta ei tarvitsisi jännittää. Joskus taas teemme kehonpainolla erilaisia toiminnallisia liikesarjoja jolloin myös lihakset työskentelevät kevyesti samanaikaisesti. 

Tällä liikkuvuusharjoittelun ja venyttelyiden yhdistelmällä olemme onnistuneet välttämään pahemmat rasitusvammat ja pystyneet liikkumaan säännöllisesti ilman turhia taukoja. Tilanne ei meilläkään aina ole ollut tämä vaan liikunnan lisääntyessä on joitain asioita opittu myös ”kantapään kautta” orastavana plantaarifaskiittina tai lonkan limapussin tulehduksena, joka tosin aiheutui osin myös eripituisten jalkojen aiheuttaman rasituksen vuoksi. Mutta jälkimmäiseenkin on auttanut erilaiset liikkuvuusharjoitukset sekä kehonhallinnan vahvistaminen.

Tuleeko sinun tehtyä liikkuvuusharjoittelua säännöllisesti?

www.personaltrainerturku.net

Share this post: